En utförare och sponsorer sökes för tillverkning av

Apparatus for measuring of the absolute velocity in space - 1ANM (One Arm, No Mirrors)
Apparat för att mäta den absoluta hastigheten i rymden

Enligt mina beräkningar kommer denna apparat att mäta den absoluta hastigheten av den positionen på Jorden där apparaten befinner sig. Detta är svaret på den apparat som Michelson-Morley byggde 1887 och med vilken man misslyckades att mätta Jordens hastighet runt Solen.