Fysik: Big Bang


Mellan 2014-2016 har jag forskat om Big Bang teorin. Denna forskning har resulterat i publiceringen av några böcker av vilka jag rekommenderar:
Redshift factor, Absolute redshift, Galaxies red/blue distribution, Books on Demand, 2015.