Fysik: Den speciella relativitetsteorin


Från 2016 till 2021 har jag jobbat med den speciella relativitetsteorin. Arbetet har resulterat i publiceringen av några böcker och artiklar.
Böcker:
B1) Special Relativity is Nonsense, Books on Demand, 2020
B2) Light - The Absolute Reference in the Universe, Books on Demand, 2021
Artiklar:
A1) Physics Essays: Mathematics shows that the Lorentz transformations are not self-consistent; 2020
A2) SCIREA Journal of Physics: Lorentz Transformations And Time Dilation Do Not Verify Reality; 2020
A3) SCIREA Journal of Physics: Lorentz Transformations - The Sound versus The Light; 2020